Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на възможност за закупуване на продукти от онлайн магазин Nostrolux, „5МАН ООД“ ООД, ставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни:

1. Наименование: „5МАН ООД“ ООД,

2. ЕИК/БУЛСТАТ: 204254471

3. Седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 126

4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 126

5. Данни за кореспонденция: гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 126

6. E-mail: info@nostro.bg

7. Телефон: 0882838374

8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни: № 316333

Информация относно компетентния надзорен орган:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон: 02 915 3 518

5. E-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

„5МАН ООД“ ООД, осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Nostro.bg събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето възможност за закупуване на стоки от онлайн магазина, и по-конкретно въз основа на следното:

·   Изрично получено съгласие от Вас като клиент;

·   Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „5МАН ООД“ ООД,

          (2) „5МАН ООД“ ООД, е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на онлайн магазина. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки онлайн магазина, „5МАН ООД“ ООД, действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Nostro.bg събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашия онлайн магазин.

            (2) Nostro.bg спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;

ограничение на целите на обработване;

съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;

точност и актуалност на данните;

ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;

цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Nostro.bg?

(1) „5МАН ООД“ ООД, обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения;

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в онлайн магазина и закупуване на стока, между „5МАН ООД“ ООД, и Вас се създава договор за покупко продажба – ППП, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които „5МАН ООД“ ООД, обработва

При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Nostro.bgсъбира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

(2) „5МАН ООД“ ООД, – Nostro.bg не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(3) Личните данни са събрани от Nostro.bg от лицата, за които се отнасят.

(4) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 3. „5МАН ООД“ ООД, – Nostro.bg съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, Nostro.bg полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.

Право на достъп

Чл. 4. (1) Вие имате право да изискате и получите от „5МАН ООД“ ООД, потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

Право на коригиране или попълване

Чл. 5. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Nostro.bg.

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 6. Вие имате правото да поискате от „5МАН ООД“ ООД, – Nostro.bg изтриване на свързаните с Вас лични данни, Nostro.bg има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне. Същото може да го направите и през вашия клиентски профил.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 7. Ако Nostro.bg установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

Други разпоредби

Чл. 8. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни

2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

4. Телефон: 02 915 3 518

5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Product added to wishlist
Политика за бисквитките
Ние и нашите партньори съхраняваме и/или имаме достъп до информация на устройство, като уникални ID номера в бисквитки с цел обработване на лични данни. Можете да приемете или управлявате своите предпочитания чрез препратките тук, включващи правото да възразите, като се използва легитимен интерес или по всяко време на страницата с настройки за поверителност.