Всички продукти, разположени на сайта на Nostro разполагат с валидна търговска гаранция, съобразена изцяло с действащото законодателство в България.

Всички предлагани електроуреди от Nostrolux имат гаранция за срок от 24 месеца, с излючение на тези с изрично упомената по-голяма гаранция, както и електрическите мелници, за които се прилага 6 месечна гаранция. За продукти от категория Тенджери под налягане и Соковарки също е валидна гаранция за срок от 6 месеца.

Всички гаранционни карти, издадени от производител следва да бъдат поместени в кутиите на продуктите. Липсваща гаранционна карта НЕ означава, че даден продукт не подлежи на гаранционно обслужване. Всички продукти, освен изрично посочените по-горе изключения, се ползват от пълно сервизно обслужване в рамките на посочения гаранционен период.

Силно препоръчваме да прочетете внимателно инструкциите за експлоатация, за да гарантирате правилната употреба на уреда през целия период на ползване. Обърнете внимание, че 24-месечният гаранционен срок не се подновява при доставката на заменения продукт. Той важи от доставката на първоначалния продукт.

Подлежат ли разопакованите продукти на гаранция?

Как да се възползвате от сервизно обслужване?

В случай, че установите повреда в уред, закупен от Nostrolux всичко, което трябва да направите е да ни потърсите по удобен за вас начин - по телефон или на имейл: info@nostro.bg след което ние ще ви съдействаме за поправката или подмяната на продукта.

Можете ли да занесете лично продукта за поправка?

Да, след телефонен разговор с наш служител, в който предварително сте уточнили повредата, точната процедура, както и най-близкия и удобен за вас сервиз, можете да занесете уреда лично в сервиза, като е необходимо той да бъде придружен с оригиналните документи, включително гаранционна карта и разписка за пощенски паричен превод (в случай, че доставаката е била с наложен платеж) или фактура.

Удължена гаранция

Нашата специална програма за Удължена гаранция дава възможност да удължите производствената гаранция на закупените стоки с до две години. 

Удълженият гаранционен срок започва да тече от датата на изтичането на законовата двегодишна гаранция по чл. 105, ал. 2 от ЗЗП или в случай, че търговецът е предоставил по-дълга стандартна търговска гаранция - от нейното изтичане.

Гаранционното обслужване се осъществява само при наличието на коректно попълнени и валидни гаранционни документи за стоката и при представяне на валидни платежни документи за стоката (касова бележка или фактура) и за удължената гаранция;

Изрични ограничения

Удължената търговска гаранцията е невалидна в случай на: нехайно или неправилно ползване или съхранение; работа на устройствата в неподходящи климатични условия; неправилно включване; отваряне на продукта и самостоятелен демонтаж и монтаж на компоненти от неуторизирани лица, ремонт или модификация на устройствата или схеми на свързване, извършени от клиента или от трети лица; наводнения, влага, мълнии, токов удар, механичен удар, падане, вибрации, кражба, въздействие на чуждо тяло. 

Гаранцията е валидна само за повреди, дължащи се на производствен дефект, който се е проявил в рамките на удължения гаранционен срок; 

Гаранцията важи на територията на Република България. 

Удължената търговска гаранция не се признава в следните случаи: 

* При неспазване изискванията за употреба на уреда и/или опит за ремонт от неупълномощено лице

* При повреди, дължащи се на некачествен транспорт, неподходящо съхранение, неизправности по електрическата мрежа, неспазване на придружаващата уреда документация; 

* При повреди в резултат на форсмажорни обстоятелства. 

Претенции за неокомплектованост на изделието се обслужват само в момента на неговото закупуване/доставка. 

Удовлетворяване на гаранционни претенции

* Поправяне на дефекта чрез ремонт на артикула до 35 дни от датата на приемане на гаранционната претенция.

* В случай, че артикулът не подлежи на ремонт (или не е осигурено сервизно обслужване), поправянето на дефекта следва да стане чрез замяна на артикула с друг в срок 1 месец от датата на приемане на гаранционната 

претенция.

* В случай на липса на същата по вид стока, следва замяна с друга по избор на клиента. В случай на разлика в цената, същата следва да бъде заплатена от клиента. Продуктът, получен като замяна, също е обект на покритие на удължената гаранция до изтичането на първоначалния срок, за който е закупена услугата.

* В случай, че нито един от горните начини за удовлетворяване на гаранционните претенции е приложим, Nostrolux ще възстанови заплатената за артикула сума.

* Допълнителната гаранция не се отнася за консумативи, батерии, лампи, кабели и други части извън уреда или отделяеми от него.

* Транспортът на стоки от и обратно до адреса на потребителя се покрива от удължената гаранция

Product added to wishlist
Политика за бисквитките
Ние и нашите партньори съхраняваме и/или имаме достъп до информация на устройство, като уникални ID номера в бисквитки с цел обработване на лични данни. Можете да приемете или управлявате своите предпочитания чрез препратките тук, включващи правото да възразите, като се използва легитимен интерес или по всяко време на страницата с настройки за поверителност.